כביש אולם ספורט יהיה פתוח אבל מבקשים לא לחנות עד הודעה חדשה ...

הודעות סמס • 6/1/2020 כניסות

כביש אולם ספורט יהיה פתוח אבל מבקשים לא לחנות עד הודעה חדשה תודה אשכול בינוי