FIVE O'CLOCK TEA הודעה על דחיית מפגש - סלון הדרים

בריאות • 14/6/2022 כניסות

אנא שימו לב, אנו נאלצים לדחות ההרצאה בגלל אילוץ שאינו תלוי בנו. אתכם הסליחה!

נשמח מאוד לראותכם, ביום רביעי הבא, 22.6.

דיירי הבית, הצוות המסור, רותם ולימור