מאזן ומס איזון 2018

דפי מידע • כניסות

לחברים שלום,

 

ממחלקת כספים : מאזן ומס איזון  - 2018

 

מס הכנסה מחייב אותנו לכלול בדו"ח השנתי המוגש לו את הכנסותיו של כל חבר קיבוץ (שכיר, עצמאי, עובד בית, פנסיונר ושאינו עובד).

לשם כך, וגם כדי לעשות חישוב מס איזון לכל בית אב, אנו מבקשים :

1 .שכיר – להעביר תלוש דצמבר וטופס 106, 2018. מי שעובד בכמה מקומות, צריך להעביר          

                את הטפסים בהתאם.

2. עצמאי – צריך להעביר טופס 1301, שומת מס, דו"ח רווח והפסד. (מקבלים מהרואה חשבון  

                המטפל בתיק) מומלץ להתייעץ עם דומיניק לפני הגשת התיק לרואה חשבון.         

3. דמי לידה ואו דמי אבטלה – יש להביא אישור שנתי מביטוח לאומי (אפשר להוציא מאתר ביטוח 

                לאומי).

4. מי שאינו עובד כלל – צריך לחתום על הצהרה על כך שאינו עובד - ניתן לקבל אצל לימור במש"א.

5. פנסיונרים – להגיש את ה-106 שמקבלים.

 

את הטפסים ניתן להעביר למייל של אורית ברקאי orit@naan.co.il או להביא ישירות אלינו או לתיבת דואר במשרד.

 

תודה על שיתוף הפעולה.

 

                                                            בברכה,

מחלקת כספים