סיכום פעילות מגזר קהילה - אמצע הדרך

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

סיכום דו שנתי מנהלת קהילה 31.12

 

 

עפרי קרן

מזכירות קיבוץ נען

08-9442803