כולבו: סגור כל יום לשעה 11-12

הודעות מזכירות • 25/3/2020 כניסות

לצורך הכנת המשלוחים,

הכולבו סגור לכניסת קונים בכל יום בין 11:00 ל-12:00.

אנא בואו לפני או אחרי.

להתראות