קניגסברג יעל

דפי זיכרון • כניסות

קניגסברג יעל

תאריך לידה: 07/05/1936
תאריך פטירה: 24/05/1956
ארץ לידה: ישראל

- נספה בתאונת אוויר בעת מילוי תפקידו -

פיסות חיים

יעל, בנם של ישעיהו ודינה קניגסברג, ואחיו של שאול טל, נולד ב-7 במאי 1936.
מאז היותו ילד בלט יעל בייחודו. יעל היה אדם. היתה בו עדינות והיה בו נימוס פנימי, טבעי.
השנאה והריב ממנו והלאה.

היה תמיד איזה מרחק מחויב בין הכיתה ובינו. בעוד שאנו בחרנו לנו את המקצועות –
כל אחד לפי רוחו ולפי הקלות שבקליטתם – היה יעל לומד את כולם ללא יוצא מהכלל.
באותה אהבה, באותו רצון, ללא שמץ התפנקות, במסירות ורצינות של מבוגר – והיה תלמיד מצוין בכול.

גם בשעת משחק כדורסל היה אמנם משולהב ומזיע ככולם – אך לא שכח עצמו,
לא נתן ליצריו פורקן בצעקות. כיחסו ללימודים כן היה יחסו לספורט –
אהב את כל המקצועות ועסק בהם. אהב את הבריכה ואהב לרוץ.
לא היה בפני יעל כל בעיית קושי פיזי או נפשי בדרכו לכבוש הכול.

יעל לא רדף אחרי המזהיר, אחר התענוג שבחיים. כך נצמד בדבקות לגן הירק,
עבודה שאיש מתוכנו לא נמשך אחריה בשל היותה פשוטה וצנועה, בשל אי היכולת
להתגנדר בה כפי שאפשר לעשות מעל גבי הטרקטור העובר בטיסה במשק.

תכונותיו הבלתי רגילות של יעל עשוהו מכונס. הוא היה ילד גדול. הבגרות שלו
היתה בהבנתו את ההכרחי ובהגשימו אותה הלכה למעשה. אולם היא לא עשתה אותו נוקשה.

הליכתו לצבא פתחה בפניו אפשרויות נוספות, חדשות. ללמוד טיסה שאף עוד מאז ימי בית-הספר,
אולם דרכו היתה קשה ובדרך עקיפין הגיע למשאת נפשו: מקורס טנקיסטים לקורס סיירים,
ומשם לקורס סיירי אוויר.

שירותו בצבא – היותו אחראי לצוות אנשים ומדריך להם – פיתח אותו, העניק לו בטחון אישי,
ואנו נהנינו לראותו עולה כך. פתאום נעשה לנו קל יותר לגשת אליו.
התקשרנו והתיידדנו מאוד.

יעל היה חבר טוב לידידיו, חבר שאין לו תמורה, והנה...

עלייתו הגדולה האישית העלתה אותו לגבהים באווירון – והנה, ממש בשיאו,
פגע בו הגורל הנורא והפילו.

עודדה