תקציבים: עדכון למנויי שר"פ תשלומי שרפ של חודש דצמבר יחוייבו ...

הודעות מזכירות • כניסות

תקציבים: עדכון למנויי שר"פ

תשלומי שרפ של חודש דצמבר יחוייבו בתקציב ינואר. יום טוב