הודעה על פירוק אסבסט: יום שני 23.8

הודעות מזכירות • כניסות

מחר, יום שני 23.8,

תבוצע עבודת פירוק אסבסט בבית דקל בר-לב בשיכון עולים.

שעות העבודה: 14:00-10:00

 

דיירים קרובים מתבקשים לסגור פתחי הבתים.

יש להימנע משהייה ממושכת בחוץ בקרבת מקום הפירוק.

 

העבודה מבוצעת בפיקוח ובהיתר המשרד להגנת הסביבה.

סליחה על אי הנוחות ותודה על ההבנה.