מודעי שמעון

דפי זיכרון • כניסות

מודעי שמעון

שם משפחה קודם: בוקנץ
תאריך לידה: 16/09/1912
תאריך פטירה: 08/01/1961
ארץ לידה: ישראל
בת זוג: פנינה מודעי

פיסות חיים

ביום א', כ' בטבת, 8.1.61 – לפני הצהריים, הממה אותנו הידיעה על מותו הפתאומי של חברנו שמעון מודעי.
ביום ב' אחרי הצהריים ליווינו אותו לבית-העלמין הישן, וכרינו לו קבר ליד חברתו, פנינה גרין, שנפטרה
לפני שש-עשרה שנה.

דברים על קברו נאמרו על ידי גלילי א', ומהמשפחה הספידו אותו מתתיהו לונץ – דודו.
ילדי כיתת בתו סמדר הניחו זר על קברו.

שמעון היה מראשוני החקלאים בנען. מאז צעדינו הראשונים במשק הביא איתו לנען ידע וניסיון
לאחר לימודיו במקווה-ישראל כתלמיד מצטיין ועבודתו באיילת-השחר.

במשך קרוב לשלושים שנה היה פעיל וער בחיי החברה הקיבוצית שלנו ולקח חלק בייסוד ענף המטעים.
השתתף בפעולת ועדת המשק וחי מתוך מסירות ודבקות בחקלאות תוך הכרה ואהבה.

פעילותו חרגה מתחום החקלאות במשק והיה פעיל גם בארגון הארצי למטעים ובוועדות הקיבוץ המאוחד.
פרסם מאמרים ב"השדה" והיה שותף נאמן לעלון נען.

הידיעה על מותו של שמעון הגיעה אל סמדר בתו, בהיותה עם ילדי כיתתה בסקר המכתשים בנגב.
לא קל היה להתקשר אתה כיוון שמהמשטרה נמנעה היכולת לאתר את מקום המטיילים
בשל המרחבים הגדולים של הנגב. אי לזאת היתה פנייה אל הצבא, ובעזרתו האדיבה של אלוף פיקוד הדרום,
אברהם יפה, נעשו מאמצים, נמצא המקום ונמסרה הידיעה. בזה נתונה לו תודתנו העמוקה מקרב לב.

ליום השלושים תצא חוברת מרוכזת לזכרו.

מברקי תנחומים נתקבלו מיצחק גרסט, הנמצא בחו"ל, מטהורה צוקרמן ואחרים.

יהי זכרו ברוך!