דיווח שנתי לרשות המים: עדכון פרטים של תינוקות 2020

הודעות מזכירות • כניסות

שלום חברים

לקראת הדיווח השנתי על מספר הנפשות בקיבוץ לרשות המים,

הורים שנולד/ה להם ילד/ה בשנת 2020, מתבקשים להעביר צילום ברור של ספח תעודת הזהות הכולל את הכתובת ופרטי הילדים

במייל לרומי romi@naan.co.il עד 15.11.2020.

אנא הקפידו על העברת הספחים בזמן כדי שנוכל להגיש את מלוא הפרטים ולקבל עבורכם את הקצאת המים השנתית.

 

תודה מראש,

רומי בר לב-עוז