הודעה למנויי העיתונים: עקב בידוד, יחולקו העיתונים עד סוף השב ...

הודעות מזכירות • כניסות

הודעה למנויי העיתונים:

עקב בידוד, יחולקו העיתונים עד סוף השבוע, כולל שישי - בתאי הדואר.

בבקשות מיוחדות ניתן להתקשר לרחלי ביבי