מפגשים ציבוריים - מבנה ארגוני

דפי מידע • כניסות

ביום שלישי התקיים ערב הסברה ראשון בנושא "מבנה ארגוני ותהליך קבלת החלטות", הערב היה חשוב ומאיר עיניים תודה לכל המשתתפים!

 

ביום שישי יערך מפגש נוסף  בפאב ב-13:00, מוזמנים. 

 

התייחסויות/הערות/הארות לתכנית המוצעת ניתן לשלוח במייל לנופר מרשק בכתובת- nofarm@slavpro.co.il עד ליום ב ה-12.8 בערב.

 

לאחר תאריך זה נשב על התייחסויותיכם ונבחן את הטמעתם בתכנית במטרה להגיע מוכנים לאסיפה. 

 

צוות מבנה ארגוני וקבלת החלטות.