🐍 חירום נחשים

שימושון • כניסות

במקרה של היתקלות לא רצויה עם נחש, ניתן לפנות למתנדבי הקהילה הבאים:

יאיר פרידברג 053-7762289

יובל זהבי 052-6121670

רואי נאור 052-8341872

שאול בר-עם 052-8284409

הוד שטרלינג 052-5525035

אילנה נאור 054-6741365

עפרה וידן 054-5612245

גלעד זהבי 052-2232279


במידה ולא הצלחתם להשיג אף אחד ממתנדבי הקהילה – יש לקרוא ללוכד מוסמך ובכל מקרה לא לנסות ללכוד את הנחש בעצמכם או לפגוע בו.


ניתן לפנות, לדוגמה, למנשה פיקל ("הלוכד משהם"), הוא מתגורר במשמר דוד ולכן קרוב לנען.

מנשה פיקל (הלוכד משהם) ☎️ 052-2445731