שאלות ותשובות בנושא היתר הפליטה החדש של מפעל נשר

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

כל מה שרצית לדעת על היתר הפליטה החדש של מפעל נשר

🤔 מהו היתר הפליטה שמדברים עליו עכשיו בהקשר של מפעל נשר?
היתר פליטה הוא אישור שהעניקה המדינה למפעל המלט נשר, המגדיר אילו חומרים המפעל יכול לשרוף, באיזו תדירות ובאיזו כמות. כתוצאה מהשינוי שהמפעל מבקש לעשות בהיתר - תגדל כמות החומרים המסוכנים שמשתחררים לאוויר.

🤔 על אילו חומרים מדובר?
מכבשני המפעל נפלטים כמה מזהמים ובראשם כספית, קדמיום, עופרת, אנטימון, ארסן ועוד. חומרים אלה מסוכנים לציבור, במיוחד בחשיפה ממושכת.

🤔 אבל אנחנו חיים בסביבה כפרית – האוויר כאן נפלא, לא?
לא רואים את הזיהום, ועם זאת יש חומרים רעילים באוויר אשר עשויים להיות מסוכנים ומסרטנים, במיוחד בחשיפה ממושכת.

🤔 ואולי מדובר בכמויות זניחות שלא פוגעות בבריאות הציבור?
או, כאן אנחנו מגיעים ללב העניין! אין לנו בעצם מושג. למעשה – לאף אחד אין מושג. גם לא למשרד להגנת הסביבה. וזאת מכיוון שתחנות הניטור מסביב למפעל אינן מנטרות את כלל המזהמים הנפלטים מהמפעל – ולכן אין דרך לדעת מה ריכוזם של החומרים המסוכנים באוויר.

🤔 אם לא יודעים מה ריכוז החומרים המסוכנים באוויר, על סמך מה יאשרו למפעל להגדיל את הפליטות?
זו שאלה מצוינת! והיא מתייחסת לאחת הדרישות המרכזיות שלנו מהמשרד להגנת הסביבה - לבצע דיגום סביבתי לאורך שנה לפחות של כל המזהמים הנפלטים מהמפעל ולבצע ניטור רציף של החומרים המסוכנים ביותר (כגון כספית) – וזאת בטרם יאשר את היתר הפליטה החדש שמבקש המפעל. דרישה זו נשענת גם על דעת מומחים.

🤔 אוקיי, נשמע הגיוני, אבל האם זה לא מאוחר מדי? האם ניתן להחזיר את הגלגל לאחור?
עדיין לא מאוחר מדי! המועצה הגישה התנגדות למהלך, ובמקביל עומד להתקיים שימוע ציבורי. זה הזמן להיות מעורבים ולפעול כדי לעצור את המהלך.

🤔 ומה אנחנו יכולים לעשות?
חשוב מאוד להגיע לאחד ממפגשי ההסברה המתקיימים השבוע ברחבי המועצה. במפגשים אלה תוצג תמונה מלאה של המצב, יוסברו הדרישות מהמשרד להגנת הסביבה והדרכים שבהן אנחנו יכולים להשפיע.

🤔 מתי מתקיימים מפגשי ההסברה הבאים?
❗️❗️ יום ג', 25/2 בשעה 18:00, באולם הישיבות הגדול במועצה
❗️❗️ יום ד', 26/2 בשעה 20:00, בבית העם בסתריה

🤔 ומה לגבי השימוע הציבורי?
הוא יתקיים ביום א', 1.3.2020, בשעה 17:00-20:00 בקריית הממשלה ברמלה. צריכים בשימוע כמה שיותר אנשים!!

🤔 כל אחד יכול להשתתף בשימוע הציבורי?
כן! אבל יש להירשם לדיון מראש. ההרשמה עד 26.2.2020.

🤔 איך נרשמים לשימוע?
כדי להשתתף בשימוע יש לכתוב מייל (לא יאוחר מ-26.2) לכתובת AvirTzibur@sviva.gov.il ולבקש שירשמו אתכם לדיון. יש לציין שם פרטי, שם משפחה ומספר זהות. בלי הפרטים הללו לא תוכלו להיכנס לדיון.

>> צריכים את מעורבותכם – בכוחנו לעצור את הזיהום!! <<
>> פורום תושבים למען אוויר נקי והוועדה לאיכות הסביבה במועצה האזורית גזר <<