גרנטשטיין מאשה

דפי זיכרון • כניסות

גרנטשטיין מאשה

תאריך לידה: 01/01/1911
תאריך פטירה: 06/01/1982
ארץ לידה: פולין

פיסות חיים

מאשה הגיעה אלינו יחד עם בנה יונתן בשנת 1946, אל אחותה יוכבד, שהיתה חברה
ותיקה בנען.

בנה יונתן הצטרף אל בני המחזור השלישי של נען.

מאשה היתה אישה שקטה ונחבאת אל הכלים, אשר גידלה את בנה במסירות כל השנים.
מיד עם בואה התגלתה כעובדת חרוצה ואחראית בכל ענף בו השתלבה – במכבסת החוץ
(במשך שנים רבות עבדה שם ועסקה גם בתפקידי ניהול), במטבח, בחדר האכילה
ובבית ההבראה של בית ברל (אליו באו להבריא חברי "הנוער העובד" ואנשי הפלמ"ח
בעת מלחמת השחרור).
העבודה היתה בעיניה קודש כל השנים.

* * *

מספר עליה בנה, יונתן שלונסקי:
אמי זיכרונה לברכה –
כשלושים שנה חיה מאשה בנען. היא אהבה וגם כאבה חיים אלה. בדרכה שלה, בשתיקתה שלה.
למראית עין לא השתתפה בשמחות-של-כולם ובשמחות-של-יחידים, אבל בדרכה שלה,
בחדרה פנימה, תמיד שמחה עם כולם, ועצובה היתה בצערם של חברים,
גם אם לא אמרה זאת בקול.
מעולם לא דרשה מתוך חדרה פנימה שאחרים ישמחו בשמחתה או ישתתפו בצערה.

טוב ממני מבטאות זאת שורות משירו של דודי, אברהם שלונסקי:

"כותלי ביתי אינן כחיץ לי ביני לבין עולם
הם עצימת עיניים של הרואה דבר עד תום
רק הצופה אל האחד אין בלתו
זוכה לראות את הדברים כולם... "

כך בחייה, כך במותה. מתוך כותלי ביתה ביקשה אמא שלא לצער אתכם – גם את בני משפחתי
וידידיי – בהליכה אחרי ארונה ובקיום אזכרות לזכרה; ואם גרם לכם הדבר צער, אני יכול
רק לומר: כזו היתה אמא...