מדידות הארנונה נמשכות..

הודעות מזכירות • כניסות

מודד הארנונה נמצא היום בשכונת הדר, ייתכן ובהמשך היום יעבור לשכונת דקלים.

יום נעים לכולם.