תשלומים דרך התקציב: עדכון על שינוי התנהלות

הודעות מזכירות • כניסות

עדכון ממחלקת כספים:

תשלום עבור שירותים הניתנים על ידי חברים שאינם יזמים מוסדרים לא יבוצע דרך התקציב

 

לאחרונה בחנו את נושא ההעברות בין תקציבים שמבצעים חברים לתשלום עבור מוצר או שירות הניתן על ידי חבר אחר באופן פרטי שאינו דרך יזמות מוסדרת.

התנהלות זו אינה תקינה מבחינה כספית וחשבונאית ומסכנת את הקיבוץ. בשל כך לא נוכל לאפשר את המשך ביצועה.

בהתאם לכך, החל מחודש זה, פברואר 2021, לא נבצע העברות בין תקציבים אישיים בגין שירותים או מוצרים שנרכשו על ידי חברים באופן פרטי.

ישנן אפשרויות רבות לתשלום ישיר שאינו דרך התקציב. אנא התארגנו ומצאו את הדרך הנוחה לכם.

במקביל, אנו מפצירים בכל החברים המספקים שירותים או מוצרים באופן קבוע לעבוד עפ"י הכללים ובצורה מסודרת מול רשויות המדינה. עבודה שאינה מוסדרת חושפת את החבר ואת הקיבוץ לקנסות ולסיכונים מיותרים.

 

להמשך פעילות מוצלחת ופרנסה טובה לכולם.                                    

עופר כהן, מנהל כספים