דפי מידע: 11:30 ליד תאי הדואר

הודעות מזכירות • כניסות

דפי המידע יחכו לכם היום ליד תיבות הדואר מ-11:30 ויישלחו במייל כמובן.

שבת שלום