בריאות וסיעוד: ביטול מפגש היום

הודעות מזכירות • כניסות

 

לחברים שתכננו להגיע לשיח פתוח

המפגש נדחה.

מועד חדש יפורסם בהמשך.