דרוש: מחליף זמני לחלוקת עיתונים וניקיון השירותים

הודעות מזכירות • כניסות

דרוש מחליף לכמה ימים - לחלוקת עיתונים וניקיון השירותים.

פרטים אצל רחלי ביבי, 052-2232398

אם לא יימצא מחליף לחלוקת העיתונים, יחולקו העיתונים לתאים.

תודה ושבוע טוב