תזכורת: מועדון הבוקר של חוג הנוער: דוד צור על "פיתוח תרופות להצלת..., יום ב׳ 17 בפברואר 2020, 10:00 - 11:30 (IST)

לוח תזכורות • 17/2/2020 כניסות

תזכורת: מועדון הבוקר של חוג הנוער: דוד צור על "פיתוח תרופות להצלת..., יום ב׳ 17 בפברואר 2020, 10:00 - 11:30 (IST)