מדידות הארנונה

הודעות מזכירות • כניסות

 

מודד הארנונה נמצא היום בשכונת דקלים.

יום נעים לכולם.