יום חתימות שיוך: מועד סופי 29.8

הודעות מזכירות • כניסות

יום החתימות הבא על הסכמי השיוך נקבע ל-29.8.

סליחה על השינויים.

מנהלת הדיור והשיוך