תור חברים לבנייה חדשה - ממנהלת הדיור

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

רשימת 100 הראשונים לבחירת בניה בבנדס ובאסם

לחברים שלום

 

מצורפת רשימת בתי האב אליהם פנינו להצטרף לבנייה בשכונות האסם, הבנדס ובצריף השוודי.

 

חשוב להדגיש:

1. הרשימה מכילה רק את חברי נען, ללא היורשים וללא חברים וותיקים שעומדת לזכותם לבנות בשכונות האסם והבנדס.

2. בתי האב שברשימה צריכים לבדוק שנתוני שנות הוותק שלהם תואמים את מה שידוע להם. אם קיימת אי-התאמה יש לפנות למזכירות לבירור.

3. חברים שאינם מופיעים ברשימה ונראה להם שהיו אמורים להיות ברשימה לפי וותקם, יפנו למזכירות לבדיקה.

 

בברכה,

מנהלת הדיור