תקלת הוט שכונת בית ברל עקב עבודות תחזוקה צפי חזרה שעה

אחזקת חצר ותשתיות • 11/5/2022 כניסות

תקלת הוט שכונת בית ברל עקב עבודות תחזוקה צפי חזרה שעה