קופסאות שימורים

♻️ הפרדת פסולת • כניסות

👈 קופסאות שימורים זורקים לפח כתום.

❗️ לפני כן יש לרוקן את קופסאות השימורים מכל תכולתן ולהשליך אותן לפח הכתום ריקות.