הגיל הרך

📞 טלפונים ענפים • כניסות

בית שקדייה, 08-9442895
בית שקד, 08-9442814
בית סביון, 08-9442318
בית דולב, 08-9372085
בית נטע, 08-9442813
בית גפן, 08-9442812
בית מרווה, 08-9442811
בית לילך, 08-9442261
גן חמנית, 08-9442867
גן דרורים, 08-9442845
גן אביב, 08-9442866
גיל רך, משרד, 08-9442265
גיל רך, מנהלת - חמוטל פרידברג, 08-9442639