לחברים שלום, תקלת הפיצוץ בצינור המים תוקנה. הכביש באזור מרכז ...

הודעות סמס • כניסות

לחברים שלום, תקלת הפיצוץ בצינור המים תוקנה. הכביש באזור מרכז יצירה יהיה סגור עד הודעה חדשה. יש בור גדול נא לא להתקרב לאזור. הזהירו את ילדיכם מלהתקרב לאזור. שבת שלום