הודעה למנויי העיתונים

הודעות מזכירות • כניסות

במידה ויורד גשם שוטף בשעת החלוקה (כמו היום, ראשון) - העיתונים יחולקו בתאי הדואר.
לבירורים ניתן להתקשר לרחלי ביבי.