תשתיות: הפסקת גז בשכונת אולפן כרגע

הודעות מזכירות • כניסות

לדיירי שכונת אולפן:

הפסקת גז בשכונה עד 11:00 לצורך עבודות בקו הראשי.

בבקשה לא להשאיר מכשירים צורכי גז פתוחים.

יום טוב