הודעה על פירוק אסבסט: גני הילל

הודעות מזכירות • כניסות

ביום שישי הקרוב 27/11

תתבצע עבודת פירוק גג אסבסט במבנה גני הילל (הקרוב למקלט).

שעות העבודה: 14:00-11:00.

 

דיירים קרובים מתבקשים לסגור חלונות.

נא להימנע מלהסתובב בקרבת מקום.

העבודה מבוצעת באישור המשרד לאיכות הסביבה ועל פי התקנים.

סליחה על אי הנוחות.