מדידות ארנונה ממשיכים..

הודעות מזכירות • כניסות

מדידות הארנונה נמשכות.

מחר, 17/11 מסיימים את שכונת הכדורגל ומשם ממשיכים לשכונת אולפן, שיכון עולים ושכונת צפון.

השבוע יעבדו 2 מודדים בימים ג ' ו- ד'.