גולני אליעזר

דפי זיכרון • כניסות

גולני אליעזר

תאריך לידה: 27/12/1910
תאריך פטירה: 09/06/1990
ארץ לידה: פולין
בת זוג: קלרה גולני

משה ארדלי

פיסות חיים

אליעזר נולד בסרנה בפולין ב-1910. נפטר בנען – קיבוצו – ב-9.6.90.

כששאלו אותנו אם אליעזר ירצה ניתוח או לא, ידענו שירצה, שכן כל חייו היו מאבק ואקטיביות, ואופטימיות ללא גבול.

עזב את בית הוריו בגיל צעיר, ומהעיירה המנוונת עבר לפעילות מעוררת תקוות בתנועת הנוער החלוצית – "החלוץ הצעיר", והשתתף בסמינר הראשון בקלוסובה. היה במשך תקופה פעיל בגרעין המרכזי בוורשה ומשם עלה בתלאות
גדולות לארץ ישראל.

בארץ הצטרף לתנועה הקיבוצית. וכך הוא כותב על הצטרפותו לנען:

"לפני בואי לנען (1.6.32) שהיתי חודש וחצי בעמק, בעין חרוד. אחרי שנים של משאת נפש לראות את העמק..
את עין חרוד, שרישומו היה חזק במיוחד בגלל הרשמים שקלטנו מלויטה, טבנקין ועוד... פה עברה עלי הפגישה האכזרית עם קיץ ארץ-ישראלי בשדות העמק. בעין חרוד נשלחתי על ידי מזה"ק לנען... זכרונות מטושטשים של חיפושים והתרוצצויות בכל מיני פינות בתל אביב אחרי האוטו.. ואורו עיני כשמצאתי אוטו משא ואמרו לי שזה של נען..."

בשנים יותר מאוחרות השתתף בהקמת הפלמ"ח. אחר כך למד מקצוע שהיה חדש בזמנו – מקצוע החשמל,
והיה ממקימי רשתות החשמל בנען, עם חברו לופוס ז"ל. בשנים מאוחרות יותר השתתף בבניית והקמת הסמינר הרעיוני באפעל.

מאבק גדול ניהל במחלת הלב שפקדה אותו, ובמשך שנים רבות אף יכול לה.

כרבים מבני דורו ותקופתו היה איש רוח, יודע ספר, שחי חיי מעשה גדולים. לא רבים יודעים על מאבקו הגדול, שנעשה בדרך כלל בלילות, לרכישת השכלה והעמקת הידע, הן במקצוע החשמל – לימודים שהביאוהו לספסל הלימודים בטכניון,
והן במקצועות הספרות והמחשבה היהודית. בד בבד היה פתוח לספרות החדשה ולשירה החדשה והיה שמח לכל ספר עברי חדש. ביומו האחרון אף אמר לאחד מרופאיו ש"בספר טוב כדאי וטוב להשקיע מאמץ"...

כל חייו ומעשיו היו מלווים בהומור ובבדיחות הדעת.

עד יומו האחרון מעורה בנעשה במדינה – איש שיחה מעניין ומתעניין.

אולם מעבר לכל אפיינה אותו אהבת המשפחה. איש חם ואוהב.
עקב בדריכות אחרי ילדיו ואחר כך אחרי התפתחות נכדיו.
בעניין שמע אותם ועליהם, מעורב בכל צעד מצעדיהם – עד היום האחרון.

אליעזר גולני בן 79 במותו.

יהי זכרו ברוך!

משפחת גולני