טניס שולחן - מושקה

שעות פתיחה • כניסות

ראשון-שני - 9:30-11:00
שלישי, חמישי - 17:00-18:30