הקרנת הסרט "ספורים"

תרבות • 7/4/2021 כניסות

בשעה 21:00 נשדר את הסרט "ספורים" בערוץ 900.
כל מי שנבצר ממנו להגיע למועדון חברים יכול ליצפות מהבית.