שטח משרדי הבינוי: אין להשליך פסולת

הודעות מזכירות • כניסות

שלום חברים

בשטח משרדי הבינוי הסתיים הפינוי והאזור נוקה.

מבקשים להשאירו נקי כפי שהוא כעת, ולא להשליך במתחם פסולת.

תודה