הפסקת חשמל יזומה תתקיים ביום ו', 5.6

הודעות מזכירות • כניסות

שימו לב: ביום ו', 5.6, תתקיים הפסקת חשמל יזומה בין השעות 7:30 עד 14:00.
תתבצע עבודת חשמל בכל הקיבוץ לצורך טיפול מתח גבוה והחלפת מנתק בקו מפעלים גני כנען.

בשעות אלו לא יהיה חשמל בכל הקיבוץ למעט אזורים בהם קיים גיבוי גנרטור.

האזורים בהם קיים גיבוי גנרטור:

חדר אוכל

מזכירות

כל-בו

מרכזיית תקשורת

הדרים

שיכונים: צפון, הדר, גנים, ראשונים, וגני הלל.

סליחה על אי הנוחות.