עדכון לגבי הקלפי: עקב טעות במבנה טופס ההצבעה, אנו נאלצים לעצ ...

הודעות סמס • 27/11/2019 כניסות

עדכון לגבי הקלפי: עקב טעות במבנה טופס ההצבעה, אנו נאלצים לעצור את הקלפי ולהתאימה לדרישות הרשם. לפיכך הקלפי הנוכחית מבוטלת. הצבעה חדשה תיפתח מיום שישי עד ראשון. טופס ההצבעה יישלח מראש במייל. סליחה למצביעים