חשוב להכיר: הנחיות לתכנון היישוב

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

הוראות תכנית בינוי נען- אוגוסט 2021

לחברים שלום,
עם אישור תוכנית הבינוי והתקדמות תהליך השיוך, אנו מביאים לידיעתכם את ההנחיות לתכנון היישוב שאושרו בוועדה המקומית באוגוסט 2021 ולפיהן אנו מחויבים לפעול.
הנחיות אלו כוללות התייחסות לנושאים שונים; גידור, חניות, מחסנים ועוד - בדירות קבע ובדירות אגודה (מעבר).

הוראות תוכנית הבינוי של נען נועדו כדי לשמור על ציביון הקיבוץ ועל אופיו הכפרי, וכל חריגה מהן מהווה עבירה על החוק, ועלולה להיות כרוכה בדרישה לפירוק האלמנטים ואף בקנס כספי.

אנו מבקשים לפעול בהתאם להנחיות המצורפות.
בשאלות ניתן לפנות לאורלי גרני.
המשך שבוע נעים,
ועדת יישוב