משולחן הגזברית: חידוש פטור בעמלות לחברי קיבוץ נען

הודעות מזכירות • כניסות

לחברים בעלי חשבון בבינלאומי סניף רחובות

 

לאחרונה חויבו החברים בעמלת ערוץ ישיר (וייתכן שבעמלות נוספות).

הועברה לבנק רשימת החברים המתנהלים בסניף בבקשה לטפל בביטול העמלות.

כיוון שמדובר בכמות מאוד גדולה של חברים, הטיפול ייקח זמן ועל כן, עדיף לפנות באופן פרטי לבנק, לומר כי אתם חברי נען וכי יש לבטל את העמלה.

כיוון שאנו בעידן הקורונה ותגבור הדיגיטציה של הבנקים, יש לפנות לבנק באמצעות אתר האינטרנט דרך לשונית "התכתבות עם בנקאי".

במידה ולא הצלחתם להתחבר או שאין לכם קוד לאינטרנט, ניתן לפנות לדנה (אשל) קולברג או לאילן פלדמן.

יתר על כן, מעבר לטיפול בביטול העמלות, רצוי להצטרף ל"חשבון הירוק" - חשבון דיגיטלי ללא עמלות עו"ש עם החזרים יחסיים בעמלות ני"ע ומט"ח

מייל בנוגע להצטרפות לחשבון הירוק באמצעות אתר האינטרנט יישלח לחברים בהמשך, באמצעות תוכנת הטלגרם.

 

זמינה לכל שאלה נוספת

דנה (אשל) קולברג 052-2232226

 

  

"חשבון ירוק"- חשבון דיגיטלי ללא עמלות עו"ש עם החזרים יחסיים בעמלות ני"ע ומט"ח

 

בכדי שחברי קיבוץ נען יוכלו להמשיך וליהנות מפטור בעמלות עו"ש , היות ואנו בעידן הדיגיטציה ובפרט בימים טרופים אלו שהקורונה עדיין נוכחת ולא ניתן להגיע לסניף.

מצורפות הנחיות  כיצד להצטרף לשירות ולהנות מפטור מעמלות.

כל שעליכם לעשות הוא :

  1. ההצטרפות לחשבון זה באתר האינטרנט .
  2.  התכתבות עם בנקאי -קיימת דרך נוספת לתקשר עמנו והיא בהתכתבות עם בנקאי דרך האפליקציה .(לחברי קיבוץ נען הוקצו רפרנטים מטפלים )

היה וישנו חבר קיבוץ שלא הצליח /או שאין לו קוד לאינטרנט. נציג שלנו שגר בקיבוץ (פלדמן אילן )ידאג להסביר ולהדריך .

תוקף ההטבות בחשבון ירוק כל עוד החשבון מצורף בהסדר זה.

שלביי ההתקשרות הם :

1.נכנסים לאתר האינטרנט

2. בוחרים בלשונית העליונה "שירותים ומידע כללי "

3 ואז מצד שמאל בוחרים" הצטרפות להסדר החשבון הירוק "

מצרפת צילום מסך

 

פירוט ההטבות:

  • פטור מעמלות ערוץ ישיר ופטור מעמלת מינימום
  • פטור מעמלת בנקאות ישירה בסלולארי (sms).
  • החזר עמלות בגובה 20% על פעולות בני"ע ובמט"ח - מסכום העמלות בהן חויב החשבון בגין פעולות אשר בוצעו באמצעות האינטרנט במהלך אותה שנה, החל ממועד הצטרפותו.
    יצוין כי, ההחזר בסוף השנה הינו בנוסף להטבה בעמלות עבור הפעולות המבוצעות באמצעות אתר האינטרנט


סוגי העמלות בגינן יקבל הלקוח את ההחזר הם:

עמלת קניה ומכירה של ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב (למעט קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף).

  • מניות ואגרות חוב - סעיף 4.1.1 בתעריפון (למעט עמלה בגין פדיון).
  • מלווה קצר מועד - סעיף 4.1.2 בתעריפון (למעט עמלה בגין פדיון).

עמלת קניה ומכירה של ניירות ערך בחו"ל- מניות, אגרות חוב וקרנות נאמנות-סעיף 4.4.1 בתעריפון (למעט עמלה בגין פדיון).

עמלת חליפין מט"י – מט"ח – סעיף 5.1.1 בתעריפון.