מנויי עיתונים

הודעות מזכירות • כניסות

למנויי העיתונים, במידה ותהיה סערה של רוחות וגשם שלא יאפשרו חלוקה לבתים,

העיתונים יחולקו לתאי הדואר.

מי שיש לו בקשה מיוחדת יוכל להתקשר אליי עד השעה 17.30

 

איתכם הסליחה ותודה מראש

רחלי ביבי