שני מכרזים חדשים: ניהול מש"א וניהול אשכול בריאות סיעוד רווחה

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

מכרז לניהול אשכול בריאות סיעוד ורווחה

מכרז ניהול משא 2019