הפסקת חשמל בשכונת גני הילל

אשכול בינוי • כניסות

לשכונת גני הילל שלום רב

מחר ומחרתיים  12/13/6 יתכנו הפסקות חשמל לטובת עבודות תשתיות והחלפת מוני חשמל

בין השעות 8.00-13.00.

תודה על הסבלנות

בברכה,

 

בינוי ופיתוח נען * מיקוד 76829 * טל': 08-9442842 פקס: 08-9442842 * BINYAN@NAAN.CO.IL