מהיום: מדידות בתים לצורך תיק השיוך של נען הבוקר החלו מודדים ...

הודעות מזכירות • כניסות

מהיום: מדידות בתים לצורך תיק השיוך של נען

הבוקר החלו מודדים מטעם חב' פוטו מאפ לבצע מדידות חיצוניות ברחבי הקיבוץ. לא נדרשת כניסה לבתי החברים. יום נעים.
מנהלת הדיור והשיוך