אסיפה: אפשר לצפות גם מהבית!

הודעות מזכירות • כניסות

ערוץ 900 המקומי ישדר בלייב את האסיפה.

מוזמנים לצפות😊