דף מידע - תיקון קטן

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

מס' 3757 15.3

ברשימת שמות בני כיתת ברק המתקבלים למועמדות באסיפה נשמט בטעות שמה של ירדן יהודאי.

מצורף דף מתוקן.

סלחי לנו ירדן😊