הררי שלמה

דפי זיכרון • כניסות

הררי שלמה

שם משפחה קודם: גורסקי
תאריך לידה: 04/11/1911
תאריך פטירה: 25/09/1999
ארץ לידה: גרמניה

פיסות חיים

שלמה נולד בנובמבר 1911 בעיר אוגזן שבגרמניה, בבית דתי, להוריו בנו ופאולה גורסקי.

אביו היה סוכן וסוחר טקסטיל. אמו היתה עקרת בית ובמשפחה היה אח נוסף – אברהם.
בצעירותו הצטרף לתנועות נוער ציוניות והיה חבר ב"תכלת לבן", "קדימה", ו"החלוץ".

ב-1935 הוא מכין את עצמו לעלייה ארצה ומצטרף לקיבוץ הכשרה של "החלוץ הגרמני"
ביוגוסלביה.

באפריל 1939 עושה שלמה את דרכו לארץ ישראל, מגיע ארצה בדרך לא-ליגלית, על סיפון
האונייה "אוטרדו" בחברת כ-400 פליטים, יוצאי צ'כיה והונגריה.

העולים מפוזרים למקומות שונים ושלמה מגיע לנען יחד עם זאב יערי, זאב צורף,
ואפרים היימן, זיכרונם לברכה, חבריו מההכשרה.

בארץ מעברת שלמה את שם משפחתו מ-גורסקי ("אנשי ההר" ברוסית) ל-הררי.

שלמה עובד ברפת ובפרדס, ובינואר 1944 יורד עם הקבוצה המקובצת לסדום.
בפרוץ מלחמת השחרור נמצאת סדום במצור, ושלמה מגויס לצבא יחד עם שאר העובדים
במקום. עם סיום המלחמה נשאר לעבוד בסדום כאזרח האחראי לחיילים ששירתו במקום.

במאי 1955 מתגייס בין הראשונים לפלוגה המקובצת של "הקיבוץ המאוחד" שהקימה את
קיבוץ אילות. בקבוצה עבד כמרכז קניות וגזבר. כעבור חצי שנה דרשה מזכירות הקיבוץ המאוחד
לשלוח מבשלת לקבוצה. נען שולחת את זלדה ז"ל ומבקשת משלמה לחזור.
בניגוד לרצונו, אך, כהרגלו, נאמן לדרך הקיבוץ, נפרד מחוות הראשונים באילת וחוזר לנען.

בנען עבד היכן שנדרש – במכבסה, במפעל, בשמירה, במרכזיית הטלפון ושוב במפעל.

למעלה משישים שנה היה חבר קיבוץ נען. לכל שנדרש נתן ובלב שלם – שנים רבות התריע
על מפגעים בחצרה של נען. היה עובר ברחבי נען, מחפש ליקויים, מדווח לאחראים ומבקש
שהדברים יתוקנו.

לאחר שינוי הסדר השילומים מגרמניה התעקש להמשיך ולמסור את הכול לנען וכן ציווה את גופתו למחקר מדעי.

שישים שנה חי שלמה בנען ומעולם לא הקים משפחה. לבד חי בתוכנו ובשנים האחרונות,
עם פטירת חבריו, הפך בודד עוד יותר.

שלמה – על כל שהתגייסת, על כל שהתעקשת ועל כל שנתת – מילה אחת – ת ו ד ה!

יהיה זכרך ברוך!