תוצאות קלפי שיוך

הודעות מזכירות • כניסות

קבצים מצורפים:

שיוך דירות 12.2.19 תוכנית עבודה, הסדר הביניים, מקדמה לרמי בהמשך לאסיפה 30.1

תוצאות הקלפי שהסתיימה אתמול:

סה"כ מצביעים 670

  1. תוכנית העבודה אושרה
  2. הסדר הביניים אושר
  3. הצעת תשלום מקדמה לרמ"י אושרה
  4. הצעת יעל סוקלסקי לא אושרה

 

מצורף דף תוצאות.