🚨 מוקד המועצה

📞 טלפונים חיוניים • כניסות

צלצל למוקד המועצה: 08-9274001

המוקד פועל בכל שעות היממה וניתן לפנות אליו בכל נושא שבטיפול מחלקות המועצה השונות. פנייתכם תועבר לגורמים הרלוונטיים ותטופל על פי סוג הפנייה ודחיפותה.