אזהרת וירוס: שימו לב

הודעות מזכירות • כניסות

אם מקבלים מייל:

Fax for naan

עם קובץ מצורף, לא לפתוח אותו!

חשוד כווירוס.